instellingen
Geluidsmeting bij N302 in Harderwijk

Geluidsmeting bij N302 in Harderwijk

De provincie Gelderland voert binnenkort geluidsmetingen uit bij de N302 in Harderwijk. Doel is om goed zicht te krijgen op het huidige geluidsniveau. De metingen zijn een aanvulling op de rekenkundige modellen die eerder zijn gemaakt. In totaal duren de metingen naar verwachting zes maanden.

Normaal gesproken wordt het geluidsniveau bij een reconstructie niet vooraf gemeten, maar wordt er alleen uitgegaan van rekenkundige modellen. De N302 is een van de eerste projecten in Nederland waar naast de rekenkundige modellen ook het daadwerkelijke geluidsniveau wordt gemeten. Als de metingen succesvol kunnen worden uitgevoerd, heeft de provincie een scherper zicht op de ‘nulsituatie’, dus het
daadwerkelijke geluidsniveau van de huidige weg.

Aanleiding

Met deze innovatieve aanpak anticipeert de provincie op de landelijk breed gevoelde
onvrede over de bruikbaarheid van rekenmodellen bij infrastructurele projecten. Mocht de geluidswetgeving de komende jaren worden aangepast, zoals algemeen wordt verwacht, dan zijn de juiste gegevens voor de N302 op tijd verzameld en kan het project op die manier geen vertraging oplopen. De kosten van de geluidsmeting bedragen naar verwachting ongeveer € 60.000,-.

Inventarisatie stand van zaken

De geluidsmetingen maken onderdeel uit van een algehele inventarisatie van de stand van zaken op en rond de N302. Naast geluid brengt de provincie ook de bouwkundige staat van gebouwen en de trillingsgevoeligheid van de bodem bij viaducten en andere ´kunstwerken´ in kaart. Doel van de inventarisatie is om eventuele afwijkingen van de situatie tijdens en na de werkzaamheden goed in beeld te krijgen. Direct aanwonenden van de N302 ontvangen hierover deze week een brief van de provincie.

Over de N302

Aanleiding om de N302 te vernieuwen is dat de huidige weg het toenemende verkeer over een paar jaar echt niet meer aankan. Reconstructie van de N302 – die eind 2008 van start gaat – moet deze problemen structureel oplossen. Het nieuwe ontwerp is voor iedereen in te zien op www.gelderland.nl/n302

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij