instellingen
Evenementen

Evenementen

We gaan allemaal wel eens naar een evenement. Een keertje naar een concert, de kermis en de viering van koningsdag op het lokale plein of park. In de meeste situaties vinden we dat als bezoeker leuk en gezellig. Als je echter naast dat evenemententerrein woont, kijk je hier heel anders naar. De meeste evenementen zijn veelal op momenten dat de mensen van de vrije tijd genieten, waardoor men eerder de telefoon grijpt om over situaties te klagen.

Ook in deze situatie is de techniek van Sensornet voor alle partijen en op meerdere manieren van dienst.

 1. Voor de overheid wordt gedurende het gehele evenement transparant in beeld gebracht hoeveel geluid op de 'controlepunten' wordt gemaakt. Ieder kan zien of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Indien MP3-opnamen worden gemaakt kan ook na het evenement nog een eventuele controle plaats hebben;
 2. Als informatie naar de bewoners wordt gedeeld, is de daadwerkelijke overlast inzichtelijk en geeft een helder verwachtingspatroon. Een dergelijke communicatie maakt het acceptatieniveau bij bewoners groter, omdat bewoners dan weten waar ze aan toe zijn;
 3. Voor de organisatie is het ook duidelijk of aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. De organisatie heeft met deze informatie ook een duidelijke boodschap aan de andere betrokkenen bij het evenement. Denk hierbij aan DJ's, kermisexploitanten, de eindverantwoordelijke voor de geluidsknoppen (Front of House). Met gemaakte opnamen kunnen ook de rechten voor derden (Buma-Stemra) eenduidig worden vastgelegd.

De gegevens worden full-time volledig synchroon op uw beeldscherm beschikbaar gemaakt, waarbij bovendien voor de Front of House de mogelijkheid bestaat om de gegeven spectraal (A- en C-gewogen tertsen) in te zien en daarop bij te sturen.

Wij zorgen dat u direct kunt reageren en eventueel ook andere betrokkenen inzicht hebben. Onze jarenlange ervaring leert dat inzicht en een goede communicatie het aantal klachten relevant beperkt.

Het gevolg is dat u:

 • over de juiste en representatieve data beschikt
 • met MP3-opnamen ook op afstand de oorzaak van tijdelijke of locale niveauverhogingen kunt achterhalen
 • geen enkel moment hoeft te missen
 • het project goed beheerst
 • zich op uw kernactiviteiten kunt richten en derhalve effectiever kunt werken
 • alle betrokkenen ook kan laten weten waar ze aan toe zijn
 • geen zorgen voor apparatuur of bijkomende kosten heeft.

Sensornet plaatst, onderhoudt, levert de gevraagde informatie en verwijdert aan het eind van het contract, waardoor u aan het eind van het project kosten heeft bespaard.

evenementen projecten
delen
 • Google+
 • LinkedIn
 • NUjij