instellingen
Motorsport

Motorsport

Het continu meten van lawaaisporten.

Sensornet verzorgt sinds 2009 de monitoring van motorsport circuits in Lelystad. Een nadere toelichting van dit prijswinnende voorbeeldproject staat hier.

De metingen zijn de basis van de handhaving van de geluidsnomen volgens de Wet mileubeheer (Industrielawaai, Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai, HMRI). Sensornet maakt het mogelijk conform de in Nederland geldende regels direct inzichtelijk te maken of voldaan wordt aan de vergunning. Het maakt het zelfs mogelijk voor de ondernemers gedurende de dag bij te sturen om overlast te vermijden. 

 


De voordelen op een rijtje:

  • Voor de overheid wordt gedurende de races transparant in beeld gebracht hoeveel geluid wordt gemaakt en of de circuits de gemaakte afspraken nagekomen. Indien opnamen worden gemaakt kan ook na de races nog een eventuele controle plaats hebben;
  • Als informatie naar de bewoners wordt gedeeld, is de daadwerkelijke overlast inzichtelijk en geeft dit een helder verwachtingspatroon. Een dergelijke communicatie maakt het acceptatieniveau bij bewoners groter, omdat bewoners dan weten waar ze aan toe zijn;
  • Voor de organisatie / circuitbeheerder(s) is het ook duidelijk of aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. Met deze informatie kan ook een duidelijke boodschap aan de andere betrokkenen (sporters) worden gegeven.
  • Automatische dagelijkse rapportages en volloop grafiek geven een helder beeld van de geluidbelasting voor alle betrokkenen.

 

Motorsport projecten
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij