instellingen
Sensornet en BBA testen voor gezondere longen

Sensornet en BBA testen voor gezondere longen

Het is inmiddels algemeen bekend dat fijnstof kan bijdragen aan longziekten zoals astma en COPD. Wanneer men naar bronnen van fijnstof kijkt, dan wordt voornamelijk naar bronnen buiten gekeken zoals uitstoot van verkeer. Binnen zijn er echter ook verschillende bronnen van fijnstof die vaak onderschat worden zoals koken, open haarden en kachels. Op dit moment voert BBA Binnenmilieu bijvoorbeeld metingen uit in professionele keukens van restaurants om de fijnstofblootstelling bij koks te bepalen. 

Waar BBA Binnenmilieu vaak tegenaan loopt is dat de meetapparatuur voor fijnstofmetingen eigenlijk te duur is om langere tijd in woningen te gebruiken. Om toch inzicht te krijgen in de fijnstofconcentratie in woningen, is gezocht naar een indicatieve fijnstofmeter.

Hierbij heeft men gekozen voor een relatief goedkope fijnstofmeter van het type Dylos DC1700. Om erachter te komen of de Dylos fijnstofmeter nauwkeurig genoeg is, is de Dylos meter van BBA Binnenmilieu BV vergeleken met een bijzonder nauwkeurige ultrafijnstofmeter van Sensornet (Philips Nano Tracer, meer info zie pagina "Luchtkwaliteit").

De Dylos DC1700 telt fijnstofdeeltjes voor twee fracties: > PM0,5 en > PM2,5. De fijnstofmeter van Sensornet meet deeltjes met een afmeting van 10-300 nm ( < PM0,3 ). De vraag was of de Dylos fijnstofmeter ook een goede indicatie zou geven voor de ultrafijnstofconcentratie, de fijnstoffractie die de apparatuur van Sensornet meet. Verwachting hierbij was uitkomsten van de Dylos DC 1700 voor de > PM0,5 fractie redelijk overeen zouden moeten komen met de uitkomsten van de Sensornet fijnstofmeter.

Om de werkelijke situatie te benaderen is met beide apparaten een meting uitgevoerd in een woonkamer waar de open haard aan stond. De aanzuigopeningen van beide apparaten stonden circa 1 meter van de open haard af en de meetduur bedroeg 3 uur en 20 minuten. 

Gedurende de meetperiode meette de Dylos DC1700 een vrij constante fijnstofconcentratie van 10.000 deeltjes PM0,5 per liter. De Sensornet fijnstofmeter meette een hogere concentratie van 15.000-20.000 deeltjes per liter. Dit is een indicatie dat de Dylos fijnstofmeter er niet in slaagt om de kleine deeltjes in het gebied van 10-300 nm accuraat te meten. Wel is er een duidelijke relatie tussen de meetwaarden van beide apparaten. Dit betekent dat de door Dylos gemeten > PM0,5-concentratie wellicht ook een goede indicatie vormt van de ultrafijnstofconcentratie. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze relatie voor verschillende typen houtrook en haarden vergelijkbaar is of dat de fractieverdeling sterk beïnvloed wordt door het type houtrook.

 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij