instellingen
Geluidsoverlast is altijd subjectief

Geluidsoverlast is altijd subjectief

Het bedrijf Geluidsnet gaat het geluid van vliegtuigen boven de gemeente Dronten meten. De gegevens zijn op internet te zien, voor iedereen toegankelijk.

Drie meetpunten komen er in Dronten te staan. Binnen twee maanden is het zover, zegt medewerker Wout Tankink. "We moeten nog een en ander uitzoeken. Dat doen we in samenwerking met de gemeente."

De meetpunten, die eruit zien als microfoons op een paaltje, vormen een driehoek. Om technische redenen, aldus Tankink. "Als je ze in een lijn plaatst dan kun je het geluid niet goed meten. Dit systeem werkt beter met driehoeken."


De meetpunten liggen op vijf- tot vijftienhonderd meter van elkaar. De eerste komt in het verlengde van de start- en landingsbaan van Lelystad Airport te staan, zegt Tankink. "Het tweede tussen het Wisentbos en de Noord en de derde weten we nog niet."

Voor deze 'microfoons in het veld' zijn een laagspanningsvoeding nodig en een toegang tot het internet. Meer niet. "Verder staan ze op zich zelf." Is er een storing? Geen probleem zegt Tankink. "De gegevens worden verzameld en komen in dat geval gewoon later beschikbaar."

Internet is van wezenlijk belang bij Geluidsnet. Daar worden de meetgegevens openbaar gemaakt -als de opdrachtgever daar althans om vraagt. Op de website van Geluidsnet zelf, van de opdrachtgever of allebei. Kijk maar op de website van de provincie Flevoland, waar te volgen is hoeveel 'lawaai' er op de drie motorsportcircuits bij Lelystad Airoirt wordt gemaakt. Drie meetpunten staan er bij de circuits en drie op grotere afstand. Met slechts enkele seconden verschil is te zien hoeveel decibel de meetpunten opvangen. Bijna 'live' te volgen dus, de ontwikkelingen van het geluid. Maar wat kun je er precies mee?

Wat zegt het als, zeg, meetpunt twee in Dronten woensdag om 5.00 85 devibel opvangt en dat cijfer doorstuurt naar de website? "Wij zijn een objectief meetbedrijf", zegt Tankink. "Uiteindelijk produceren wij een hoop getallen en we gaan tamelijk ver in de analyse. Maar als er sprake is van interpretatie dan werken we samen met een ingenieursbureau." In het geval van de Lelystadse circuits bijvoorbeeld. Geluidsnet levert de gegevens aan, een ander bureau bekijkt of de geluidsvergunning wordt overtreden. Voordeel van het publiceren van de gegevens op internet: "De mensen op de baan kunnen zelf in de gaten houden hoeveel lawaai ze produceren. Lopen de grafieken 's-ochtends behoorlijk vol dan kunnen ze het 's-middags iets rustiger aan doen." Zo weten gebruikers van de circuits en omwonenden waar ze aan toe zijn.

In het geval van Dronten gaat het om een nulmeting. Een ingenieursbureau is dus niet nodig. De gemeente laat over een periode van drie jaar onderzoeken hoeveel geluid de 'Lelystadse' vliegtuigen produceren. Hamvraag: laat de groei van het vliegveld de staafjes uitslaan? Pas na enige tijd meten is duidelijk waar de inwoners van Dronten aan toe zijn. Voorlopig nog niet. Natuurlijk kunnen inwoners van Dronten overvliegende toestellen als hinderlijk ervaren. Tankink: "Maar overlast is per definitie subjectief."

Honderd meetpunten

  • Geluidsnet heeft zo'n honderd meetpunten in Nederland staan, waarvan zes in Lelystad en straks drie in Dronten.
  • Opdrachtgevers verzamelen geluidsgegevens om de burger beter te informeren of om afspraken over geluid te controleren. Niet al die metingen zijn overigens openbaar, zegt Wout Tankink van Geluidsnet. Dat is aan de opdrachtgever.
  • Voor zo'n vijftien gemeenten meet Geluidsnet het geluid van overkomende vliegtuigen. Vooral rond Schiphol, maar ook in Limburg. "Bij vliegveld Maastricht heeft het vooral te maken met een uitbreiding van nachtvluchten", zegt Tankink. "Bij Schiphol is het de vraag of bepaalde maatregelen effect sorteren."
  • Geluidsnet bestaat sinds 2003. Het bedrijf werd opgericht omdat er behoefte was aan 'betrouwbare, objectieve gegevens over geluidsoverlast in de woon- en werkomgeving.' Geluidsnet meet niet alleen vliegtuiggeluid, maar ook dat van industrie en verricht metingen bij evenementen zoals dancefeesten.
  • Het meetsysteem in Lelystad, zes meetpunten op en rond de drie racecircuits, is speciaal voor deze plek ontwikkeld. Doel: het toetsen van de vergunningen. Oftewel, past de hoeveelheid geluid (omwonenden spreken van lawaai) binnen de opgelegde normen? De drie circuits worden afzonderlijk beoordeeld en er wordt rekening gehouden met geluid uit de omgeving. Vliegtuigen en helikopters op weg naar of afkomstig van Lelystad Airport worden gescheiden van, zeg, crossmotoren en -wagens.

Bron: de Stentor Dagblad Flevoland.

 

 

 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij