instellingen
geluidsmeting AWACS

geluidsmeting AWACS

Geluidsbelasting AWACS wordt permanent gemeten

De Provincie Limburg, de gemeenten Onderbanken en Brunssum en het ministerie van VROM hebben besloten de geluidsbelasting van AWACS vliegverkeer gedurende 3 jaar permanent te gaan meten. Dit wordt gedaan om de feitelijke geluidsbelasting van AWACS vliegverkeer te registreren en de ontwikkelingen in de geluidsbelasting te monitoren. Om dat te bereiken wordt een geluidsmeetnet in Onderbanken en Brunssum geïnstalleerd. De eerste opzet is om met 13 meetpunten te starten. Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 30.000,- hiervoor ter beschikking te stellen.

Het doel van de permanente geluidsmeting is om de berekende geluidswaardes te vergelijken met de werkelijke geluidswaardes en om een voorspelling te kunnen doen of de optredende piekniveaus kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

Bron: AWACS in Limburg

 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij