instellingen

Awacs-decibellen schokken Limburgse gemeente

De geluidshinder van Awacs-vliegtuigen in Limburg is pittiger dan gedacht. Het lawaai komt regelmatig uit boven de gewenste maximumgrens van honderd decibel, blijkt uit de woensdag gepresenteerde geluidsmetingen in het Limburgse gebied rond de NAVO-basis in het Duitse Geilenkirchen. De Limburgse gemeente Onderbanken reageert geschokt.

In de eerste helft van dit jaar werd in tien procent van de metingen meer dan honderd decibel gemeten. "Het record staat zelfs op ruim 107 decibel", zegt wethouder van Onderbanken Leon Stevelmans. Hij is geschokt door de cijfers. "Die overtreffen alle verwachtingen." Hij legt uit dat de grens van honderd decibel geen wettelijk vestgestelde grens is, maar volgens de Raad van State wel een waarde is die niet zou moeten worden overschreden.

 

De geluidsmetingen worden sinds januari uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Onderbanken en Brunssum, waar de overlast het grootst zou zijn. De getallen moeten de GGD helpen om te beoordelen in hoeverre het vliegtuiggeluid gezondheidsklachten veroorzaakt. De resultaten over de eerste helft van het jaar zijn sinds woensdag te raadplegen via de site van de gemeente Onderbanken. Gedurende drie jaar worden daar maandelijks nieuwe rapportages aan toegevoegd.

Een op de vijf inwoners van de Nederlandse regio rond de militaire vliegbasis in Geilenkirchen ervaart ernstige geluidshinder van de vliegtuigen, concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begin dit jaar uit onderzoek onder 2500 omwonenden. Dat zou betekenen dat ongeveer 41 duizend mensen last hebben van het lawaai van de vliegtuigen die de veiligheid van het luchtruim in de gaten houden.

Minister van Vrom Jacqueline Cramer (PvdA) heeft de kwestie van de geluidsoverlast vorige maand besproken met Navo-baas Jaap de Hoop Scheffer. De bewindsvrouw noemde het een 'open en goed gesprek'. Er werd onder meer gesproken over mogelijkheden om de geluidsoverlast te verminderen, maar daarvoor zijn dure nieuwe motoren nodig. De Hoop Scheffer zou Cramer hebben verzekerd de zaak op de voet te volgen.

De Navo-basis in Geilenkirchen kwam eerder in het nieuws toen een deel van het Schinveldse bos werd gekapt voor een veilige aanvliegroute voor de Awacs-toestellen. Toenmalig minister van Vrom Sybilla Dekker (VVD) gaf hiervoor toestemming, maar in januari van dit jaar tikte de Raad van State haar op de vingers, omdat Dekker ten onrechte een provinciale milieuverordening had vernietigd om de kap van bomen mogelijk te maken.

Bron: Elsevier

 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij