instellingen
Locatiehouders

Locatiehouders

Op deze website is veel informatie opgenomen over Sensornet, de merknaam Geluidsnet en de dienst die Sensornet levert in de vorm van een transparant meetnetwerk. Middels de data vanuit het meetnetwerk geeft Sensornet helderheid in vraagstukken, waarbij mogelijk ook de locale situatie bij u in beeld gebracht kan worden. In veel situaties betreft het geluid, maar ook luchtkwaliteit of trillingen kunnen in beeld worden gebracht. Speciaal voor (toekomstige) locatiehouders is onderstaand aanvullende informatie opgenomen, waarbij antwoorden zijn gegeven op de veel gestelde vragen.

 

Hoe ziet een meetpunt er uit ?

Omdat geen huis of meetplek hetzelfde is, zijn verschillende typen meetpunten beschikbaar. Het meest toegepaste type bestaat uit een statief dat los op het dak staat met daarop een mast van 2 meter hoog. Op deze mast zit een bol waar de microfoon in zit. Ter bescherming van de dakbedekking wordt het statief op rubbertegels gezet. In het statief liggen vier stoeptegels als ballast, zodat het geheel stabiel is en niet kan omwaaien.

In overleg met u kan ook gekozen worden voor verschillende typen van bevestigingen aan een muur. In een enkele situatie kan voorgesteld worden een vlaggemast te gebruiken of een kant-en-klare container. Belangrijk is dat in overleg met u het meetpunt op een plek komt die veilig te bereiken is voor de installateur, maar niet voor iedereen makkelijk toegankelijk is met het oog op vandalisme of diefstal.

Voor goede metingen dient de meetpositie weloverwogen te zijn. Vaak is het belangrijk dat de microfoon 'vrij' staat van andere objecten om ongewenste reflecties te voorkomen.  Voor vliegtuiggeluid wordt vaak gedacht dat een hoog meetpunt optimaal is. Dat is juist minder gewenst, omdat windgeruis op hogere posities sterk kan toenemen.

 

Ik lees iets over spanning en internet. Hoe zit dat ?

Het meetpunt heeft spanning en een Internet aansluiting nodig. In vrijwel alle situaties verricht een meetpunt continue metingen en staat daarmee 24 uur per dag, 7 dagen per week aan. Het energieverbruik is ongeveer 10 Watt, dat overeen komt met ongeveer 15 euro per jaar. Sensornet wil dit op verzoek aan u vergoeden.

In het meetpunt zit een kleine industriële computer dat de metingen verwerkt en efficiënt verstuurt via het Internet. Mocht de internetverbinding tijdelijk weg vallen, worden de meetgegevens binnen het meetpunt bewaard en verzonden zodra de verbinding weer hersteld is. In de situatie dat een verbinding langer buiten bedrijf is, zullen wij contact met u opnemen. 

Sensornet  zal enkele keren per jaar onderhoud komen verrichten aan het meetpunt. Hiervoor wordt vooraf een afspraak gemaakt.

 

Is mijn Internetverbinding geschikt?

Op de meeste ADSL- of kabel modems kunnen meerdere computers aangesloten worden. (MultiPC modem). U kunt dit herkennen aan meerdere netwerk aansluitingen, meestal met de aanduiding LAN. Voor ons is het prettig als  u nog een vrije aansluiting heeft, anders is dit in overleg met een netwerkhub door ons op te lossen.  Modems met maar één netwerk aansluiting of een USB aansluiting komen niet zo vaak meer voor, maar zijn helaas ongeschikt voor het aansluiten van een meetpunt.

 

Wordt mijn Internet verbinding trager of merk ik er iets van?

Nee. De hoeveelheid informatie (data) die via uw internetverbinding verzonden wordt naar de servers van Sensornet is zeer beperkt.  Van een 'instap ADSL-verbinding' (situatie 2013) vraagt een meetpunt minder dan 1%, zodat u daar niets van merkt. Daarnaast gebruiken de meeste mensen het Internet voor het ophalen van gegevens, waar het meetpunt data zendt.

 

Krijg ik extra verkeer berekend door mijn provider?

Nee, het verbruik is zo weinig dat dit ruim onder de drempel valt van de meeste providers die verkeer berekenen. Een uitzondering hierop zijn (nog weinig toegepaste) aansluitingen waarbij u voor al het gebruik betaalt (bv. ADSL Time abonnement)

 

Kan het meetpunt storing of straling veroorzaken?

Nee, het meetpunt zend geen signalen of straling uit.

 

Wie is er verantwoordelijk voor onderhoud en schade etc?

Sensornet is eigenaar van het meetpunt en daarmee verantwoordelijk voor onderhoud. Sensornet is aansprakelijk en verzekerd voor schade die zou kunnen ontstaan aan uw pand door de installatie of de aanwezigheid van het meetpunt, met uitzondering van onrechtmatige handelingen van derden.

 

Als ik mee wil werken, leggen we dat dan netjes vast ?

Jazeker, via onze klant wordt u gewezen op de locatie overeenkomst (download in PDF-formaat) waarin onze gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd. Mocht u toch nog vragen hebben en meer informatie willen: email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

 

delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij