instellingen
Vliegtuig

Last van vliegtuigen?

 

Vliegtuigmetingen Sensornet (NINA)

Vliegtuigen hebben impact op de omgeving. Dat geldt voor zowel geluid als de luchtkwaliteit. Maar hoeveel, hoe vaak en hoe lang? U wilt realtime inzicht in het geluid en het effect op de luchtkwaliteit van de vliegtuigpassages.

Sensornet is met haar NINA (voorheen Geluidsnet) voorloper op het gebied van de identificatie van vliegtuiggeluid. U verkrijgt accurate gegevens over aantallen en frequenties van passerende vliegtuigen, ook als ander omgevingsgeluid aanwezig is. Hierbij worden verschillende hoogwaardige en moderne methoden toegepast. Binnen ons neuraal netwerk passen we bijvoorbeeld slimme analytische algoritmes toe, maar ook kunstmatige intilligentie (Artificial Intelligence).

Sensornet voert ook al jaren metingen uit aan de luchtkwaliteit. Hierbij betreft het veelal fijnstof en/of ultra fijnstof. De combinatie die Sensornet biedt van synchrone geluidmetingen en luchtkwaliteitsensoren geeft mogelijkheden om unieke relaties te leggen. U krijgt als klant op een volledig transparante en controleerbare manier inzicht. 

 

Unieke prijs-prestatie en realtime weergave

Klanten genieten bij Sensornet van veel voordelen:

 • dagelijks geautomatiseerde rapportages;
 • alleen de lusten (realtime meetresultaten) en niet de lasten (eigendom en onderhoud meetpunten)
 • de uitstekende prijs-prestatie verhouding;
 • meetpunten die bij uitstek geschikt zijn om permanent buiten metingen te verrichten.

De meetpunten meten continu het geluidsniveau en/of de luchtkwaliteit op de meetlocaties. Door analyse van het geluidspatroon worden vliegtuigpassages herkend.  De meetresultaten zijn online direct publiekelijk beschikbaar via onze website of via de website van de opdrachtgever zelf weer te geven.

Meer details over luchtkwaliteitsmetingen hebben we opgenomen op de pagina "Luchtkwaliteit".

 

Nauwkeurigheid

De Alderstafel Schiphol heeft Ardea een onderzoek laten uitvoeren naar de in Nederland beschikbare vliegtuig geluidmeetsystemen. In het rapport van 1 Juni 2012 stelt Ardea dat de onderzochte systemen in staat zijn om vliegtuigpassages te onderscheiden van overig geluid en leggen de geluidniveaus van deze passages op automatische wijze vast in een eigen opslagsysteem. De systemen genereren daarmee data die bruikbaar is voor informatie aan omwonenden over de optredende geluidniveaus en geluidbelasting.

In hetzelfde onderzoek wordt terecht geconcludeerd dat de totale eindnauwkeurigheid niet door de techniek wordt bepaald, maar vooral door de afstand tussen vliegpad en microfoon (spreiding in overdracht), de invloed van het heersende omgevingsgeluid en de gebruikte detectiesoftware om relevante vliegtuigpassages daadwerkelijk te meten en te classificeren onder invloed van omgevingsgeluid.

Juist dat is uw voordeel bij het vliegtuigmeetsysteem van Sensornet. U krijgt standaard het basismeetpunt met een bijzonder goede prijs-kwaliteitsverhouding. De prijs hiervan is relevant lager dan een gecertificeerd klasse 1 meetpunt (ook mogelijk bij Sensornet), terwijl de nauwkeurigheid slechts een half dB minder goed is. Hierdoor kunt u tegen relatief lage kosten meer meetsystemen plaatsen, dichterbij het vliegpad meten en daardoor met hoge nauwkeurig vliegtuigen te herkennen.  

Klantverhaal

Voor haar klanten verzamelt Sensornet veel data. De klant vraagt echter niet om data, maar om overzichtelijke resultaten die helder inzicht geven. Onderstaand een toelichting van de heer Rob Loekenbach (Voorzitter Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord).

 

Automatische rapportage

Uit analyse van de metingen ontvangt u de continu opvraagbare rapportages via internet.

U krijgt de benodigde informatie zwart op wit met:

 • het aantal vliegtuigpassages;
 • hoe deze in de tijd verdeeld zijn;
 • hoe lang het vliegtuig werd waargenomen;
 • hoeveel geluid werd waargenomen.

De resultaten worden ook naar Lden waarden vertaald. De uitgebreide rapportages van de locaties zijn dagelijk op te vragen via een website, die alleen toegankelijk is voor de opdrachtgever. Onderstaande afbeeldingen geven hierbij een impressie.

 

Naast jaar-, maand- en dagrapporten  in grafieken, zijn ook alle waargenomen vliegtuigpassages in een tabel opgenomen. Selecties kunt u eenvoudig maken uit deze informatie middels een eenvoudige muisbeweging. Deze selecties kunt u direct inzien of downloaden.

 

Praktijkvoorbeelden

Onder de kop "Projecten" treft u meerdere lopende projecten voor gemeenten waar Sensornet de invloed van vliegtuigbewegingen vast stelt.

Een bijzonder praktijkvoorbeeld betreft de metingen aan de Awacs. De Awacs-verkenningstoestellen van de Duitse Navo-basis Geilenkirchen veroorzaken een enorme geluidsdruk in de Zuid-Limburgse gemeenten Brunssum, Onderbanken en Schinnen. De geluidsniveaus vallen volgens het ministerie Infrastructuur en Milieu binnen de berekende profielen, maar volgens de GGD is de situatie ongezond en de betreffende burgers wilden precies weten wat de situatie is en hoe die zich ontwikkelt. 

Ook het meten van helikopters inclusief automatische herkenning behoort tot de mogelijkheden. Voor de Provincie Noord-Brabant, Gemeente Gilze en Rijen en Gemeente Tilburg heeft Sensornet de invloed vastgesteld van de verschillende helikopters van luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Meer kunt u lezen onder de praktijkvoorbeelden.

Andere sensoren

Het is mogelijk ook andere sensoren te koppelen waarvan de data volledig synchroon voor u beschikbaar wordt. Denk hierbij aan meteo-informatie, audio-opnamen behoort bij Sensornet tot de mogelijkheden.

De meerwaarde voor de klant is dat:

 • data wordt ontvangen waar snel en overzichtelijk conclusies uit kunnen worden gehaald;
 • combinaties kunt maken met de werkelijke weersomstandigheden
 • volledig de controle op het project behouden blijft;
 • een minimale (of geen) nabewerking noodzakelijk is;
 • daarmee op het project kosten worden bespaard.
 • de meetpunten blijven eigendom van Sensornet en de opdrachtgever neemt een abonnement op de rapportages. De opdrachtgever krijgt hierbij dus alleen de lusten (rapportages en real-time meetresultaten), en niet de lasten (eigendom en verantwoordelijkheid voor het meetpunt)

Wij laten u graag de mogelijkheden zien.

Vliegtuig projecten
delen
 • Google+
 • LinkedIn
 • NUjij