instellingen
Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Sensornet verricht meting aan diverse componenten die zich in de lucht bevinden. Naast NOx, CO2 en Ozon gaat de laatste tijd vooral de aandacht naar (ultra) fijn stof. In veel situaties betreft het metingen die gerelateerd zijn aan verkeersbewegingen van voertuigen of vliegtuigen. Rond de jaarwisseling krijgt het vuurwerk de nodige aandacht (zie artikel Volkskrant,  digitaal / papier). Sensornet zet daarbij de nieuwste geavanceerde meters van Philips in voor de meting van het gevaarlijkste ultra-fijn stof. Waar mogelijk anticipeert Sensornet op de snelle ontwikkelingen op dit gebied.

Vanuit eerder onderzoek tezamen met DGMR: ”De Europese norm laat veel ruimte voor ongezonde situaties”, zegt dr. Arnaud Kok van Adviesbureau DGMR. ”De norm bestempelt stof tot fijn stof als de deeltjes klein genoeg zijn. De lucht mag een maximaal gewicht van die fijn stofdeeltjes bevatten. Maar des te kleiner de deeltjes, des te gevaarlijker. En van die gevaarlijke kleinste deeltjes, mogen er juist meer in de lucht zitten.”

Nu de economie een oppepper kan gebruiken, krijgen wegenbouw en industrie weer ruim baan, maar dat hoeft op zich geen verslechtering te betekenen. Voor het binnemilieu van scholen en andere gebouwen waar gevoelige mensen verblijven, zijn juist de pieken belangrijk. Ook deze metingen verzorgt Sensornet. Voor het fijnstof dat valt binnen PM10 en PM2,5 zijn normen vastgesteld. Ook deze kunnen wij voor u meten en direct online in beeld brengen. Hierbij werkt Sensornet samen met een IEC17025 geaccrediteerd bedrijf dat deze metingen verricht binnen de gestelde normen NEN-EN 12341/NTA 8019 en NEN-EN 14907/NTA8019 of gelijkwaardig aan AS.3580.9.8

Voor u heeft Sensornet bijzondere meerwaarde door de volledig synchrone combinaties met andere sensoren, zoals geluidmetingen, geluidopnamen, trillingen en/of meteogegevens. Wij zijn er bewust van dat u als klant veelal onvoldoende tijd hebt om grote hoeveelheden data met hoog detailniveau te analyseren en te vertalen tot waardevolle informatie. Daarom heeft Sensornet binnen haar neurale netwerk verschillende technieken beschikbaar die per project naar behoefte wordt toegepast. Denk hierbij aan slimme algoritmen, gecombineerd met kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). De resultaten hiervan worden in aanvullende webpagina’s weergegeven als kerngegevens en hoogwaardige informatie (samenvattingen vanuit data). Het gaat bijvoorbeeld om de herkenning van vliegtuigen, helikopters of het type voertuigen.

De werkwijze van Sensornet zorgt ervoor dat u:

  • het project goed beheerst
  • zich op uw kernactiviteiten kunt richten en derhalve effectiever kunt werken
  • meer rust hebt
  • andere betrokkenen weten waar ze aan toe zijn
  • geen zorgen voor apparatuur of bijkomende kosten heeft.

Sensornet plaatst, onderhoudt, levert de gevraagde informatie en verwijdert aan het eind van het contract, waardoor u aan het eind van het project kosten heeft bespaard.

Fijnstof projecten
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij